رییس دانشکده

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

حمیدرضا مشایخی
دانشیار پایه 13  گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی

تحصیلات :

کارشناسی : زبان و ادبیات عربی ....................  دانشگاه تربیت معلم سال 1372
کارشناسی‌ارشد : زبان و ادبیات عربی ............  دانشگاه تهران در سال 1373
دکترای : زبان و ادبیات عربی .......................... دانشگاه تهران در سال 1384


پست الکترونیک : MashayekhiH@umz.ac.ir
تلفن :48705 5232 011

داخلی: 1

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.