حمیدرضا مشایخی
دانشیار پایه -  گروه آموزشی ادبیات عربی

تحصیلات :

کارشناسی : عربی ....................از دانشگاه تهران در سال 1372
کارشناسی‌ارشد : عربی ................... از دانشگاه تهران در سال 1373
دکترای : عربی ...................................... از دانشگاه تهران در سال 1384


پست الکترونیک : MashayekhiH@umz.ac.ir
تلفن :48705 5232 11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.