تاریخچه دانشکده

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

تاریخچه دانشکده:

این دانشکده در سال 1389 در سفر سوم هیات دولت با توجه به شرایط استان به ویژه غرب استان به دلیل حضور گردشگران خارجی و داخلی و برای تقویت صنعت گردشگری به تصویب رسید تا آن که در سال 1392 با پذیرش دانشجو در دو رشته فعالیتش آغاز گردید و در سال بعد نیز دو رشته دیگر بدان اضافه شد در حال حاضر در پنج رشته به فعالیت خود ادامه می دهد.