جواد کیاکجوری

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

iuqi_111.jpeg

 

آقای جواد کیاکجوری

تحصیلات: کارشناس ارشد علوم سیاسی و دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی در غرب

 

سمت:  کارشناس فرهنگی، کارشناس دانشجویی و مسئول روابط عمومی دانشکده

 داخلی 4           4872 5232  011