اطلاعیه ها
آخرین اخبار

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: 
تحصیلات: دکترای تخصصی / مترجمی زبان انگلیسی
تلفن: ۰۱۱-۵۲۳۲۴۸۷۲
دانشکده: دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری