اطلاعیه ها
آخرین اخبار

مصطفی محمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: 
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت جهانگردی
تلفن: ۰۱۱-۵۲۳۲۴۸۷۲
دانشکده: دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری