اطلاعیه ها
آخرین اخبار

رقیه رحیمی سرخنی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: 
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستانشناسی
تلفن: 
دانشکده: دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری