اطلاعیه ها
آخرین اخبار

مرتضی عطایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستان شناسی
تلفن: 
دانشکده: دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری