اطلاعیه ها
آخرین اخبار

رشته مدیریت جهانگردی

رشته مدیریت جهانگردی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا ارائه می‌شود. اگرچه قطعاً‌ ماهیت اصلی این رشته در مورد گردشگری است،‌ ولی باید در خاطر داشته باشید که سرفصل های ارائه شده کاملاً بین رشته ای هستند. به عبارتی، برای اینکه بتوانید یک مدیر کارآمد در عرصه گردشگری باشید، باید تخصص های مختلفی داشته باشید و برای همین سرفصل های مختلفی در این رشته قرار گرفته است. سرفصل‌های مقطع کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی را در ادامه مشاهده می کنید.

 

پژوهش عملیاتی در جهانگردی

تاریخ فرهنگ ایران (۱ و ۲)

شناخت روحیات ملل

رفتار سازمانی

تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران

آداب سفر در اسلام

زبان انگلیسی (‍۱ و ۲)

گذراندن اوقات فراغت

زبان دوم (۱ و ۲)

قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی

مبانی مردم شناسی

اقتصاد جهانگردی

مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی

شناخت صنایع دستی ایران

جغرافیای عمومی جهانگردی

جغرافیای جهانگردی ایران

نقشه خوانی