برنامه امتحان نمیسال اول 98-97
1397/10/15
برنامه امتحان نمیسال اول 98-97
1397/10/15
برنامه امتحان نمیسال اول 98-97
1397/10/15
برنامه امتحان نمیسال اول 98-97
1397/10/15
نحوه اطلاع از صحت محتوای کارت ورود به جلسه
1397/10/13

برگزاري مراسم تجليل از اساتيد رشته مديريت جهانگردي توسط انجمن علمي جهانگردي و مشاركت كثيري از دانشجويان  دوشنبه ٩٦/٣/١