جلسه اي با موضوع بررسي امور آموزشي رشته باستان
1396/11/24
نشست ریاست و اعضای هیات علمی دانشکده با مدیران یک شرکت گردشگری
1396/11/17
اولین جلسه هم اندیشی اساتید در دانشکده برگزار گردید.
1396/11/10

برگزاري مراسم تجليل از اساتيد رشته مديريت جهانگردي توسط انجمن علمي جهانگردي و مشاركت كثيري از دانشجويان  دوشنبه ٩٦/٣/١