حضور اساتید برجسته باستان شناسی در دانشکده میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نوشهر
1396/11/3
برگزاری جشنواره غذاهای بومی - محلی در دانشکده میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری نوشهر
1396/11/1
برگزاری امتحانات
1396/10/25
انجمن علمي جهانگردي و با مشاركت كثيري از دانشجويان
1396/3/7

برگزاري مراسم تجليل از اساتيد رشته مديريت جهانگردي توسط انجمن علمي جهانگردي و مشاركت كثيري از دانشجويان  دوشنبه ٩٦/٣/١